Městské byty k pronájmu

MĚSTSKÉ BYTY – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA UZAVŘENÍ NÁJEMNÍ SMLOUVY NA PŘENECHÁNÍ BYTU DO NÁJMU

Výběrového řízení se mohou zúčastnit fyzické osoby starší 18 let, které splňují podmínky „Pravidel pro přenechání bytu do nájmu“ (víc jak 6 měsíců trvalý pracovní poměr, nebo trvalé bydliště v Českých Budějovicích) a nájemci bytu ve vlastnictví města, který vrátí městu v případě, že uspějí v tomto výběrovém řízení.

Kritéria výběru:

  • nejvyšší nabídka výše nájemného za 1 měsíc včetně vybavení bytu
  • uvolnění bytu ve vlastnictví města + nabídka výše nájemného za 1 měsíc vč. vybavení bytu
  • sociální a zdravotní podmínky žadatele
  • počet osob
  • zaměstnání, plný invalidní či starobní důchod + příjem

 

Budoucí nájemce složí kauci ve výši trojnásobku vysoutěženého nájemného za 1 měsíc vč. vybavení bytu a vč. předpokládaných záloh za služby spojené s užíváním bytu podle počtu osob. Měsíční nabídka nájemného nebude zahrnovat částky za služby spojené s užíváním bytu (tj. voda, teplo, plyn, úklid společných prostor aj.). Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 roku a prodlužována dle „Pravidel pro přenechání bytu do nájmu v domech v majetku města“. Účastník (rodina žadatele) může podat pouze jednu přihlášku.

PRO JAKÉKOLI BLIŽŠÍ INFORMACE KONTAKTUJTE VÝHRADNĚ SPOL. SPRÁVA DOMŮ S.R.O., SE SÍDLEM ČÉČOVA 44, 370 22 ČESKÉ BUDĚJOVICE. WWW.SDCB.CZ

Nenalezeny žádné nemovitosti
Zvolte si typ nemovitosti
TOPlist